XXXIII.

Diabetologické dni

25. - 27. máj 2023

Hotel PATRIA, Štrbské Pleso

Dní
Hodín
Minút
Sekúnd

Registrácia na XXXII. Diabetologické dni

Uzávierka abstraktov: 22. 4. 2022

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia

Dovoľte, aby sme Vás v mene Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS) pozvali na XXXIII. Diabetologické dni,  ktoré sa uskutočnia v dňoch  25. – 27.  mája 2023  tradične v hoteli Patria na Štrbskom Plese.  

Tohtoročná Korecova cena prezídia SLS bude udelená prof. MUDr. Ivanovi Tkáčovi, PhD. Témou jeho slávnostnej prednášky bude: Ako môže translácia poznatkov základného a klinického výskumu do klinickej praxe prispieť k zlepšeniu liečby cukrovky?

Rázusovu prednášku s názvom: Prevalencia a mortalita pacientov s diabetes mellitus 2. typu prednesie MUDr. Jozef Lacka, PhD. Tri hlavné témy tohtoročných Dia dní sa venujú aktuálnym problémom v diabetológií: 1. Očné komplikácie DM, 2. DM a ochorenia arteriálneho systému, 3. DM v staršom veku. Nebude chýbať blok Českej diabetologickej spoločnosti. Od prof. Prázneho, súčasného predsedu ČDS, sa dozvieme o mechanizmoch cievneho poškodenia nielen pri DM, o jeho prevencii a protekcii.

MUDr. Šoupal, vedecký sekretár ČDS, nás poinformuje o hybridných uzavrených okruhoch a senzorovej technológii v roku 2023.

V piatok dopoludnia v bloku pozvaných zahraničných prednášajúcich vystúpia viacerí významní diabetológovia: prof. Wittmann z Maďarska, prof. Radulian z Rumunska, prof. Schwarz  z Nemecka a prof. Klupa z Poľska. V bloku venovanom problematike diabetickej nohy vystúpi aj významný svetový odborník v tejto oblasti – prof. Boulton. Na kongrese odoznejú viaceré klinické a experimentálne práce prezentujúce vlastné výsledky autorov v epidemiológii, diagnostike a liečbe DM. Tradične budú mať svoje sympózia sekcie SDS: obezitologická, lipidologická a praktických diabetológov. V piatok popoludní sa uskutoční blok venovaný pamiatke prof. MUDr. Iwara Klimeša, DrSc., ktorý má názov: Minulosť a budúcnosť monogénového diabetu na Slovensku, ktorý pripravil Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum  SAV.     

Odborný program nesporne obohatia sympózia a prednášky partnerov kongresu.

V piatok 26. mája nám beh alebo chôdza okolo Štrbského plesa zvýši produkciu endorfínov a samozrejme aj záujem nielen sledovať, ale aktívne diskutovať v nasledujúcom odbornom programe. Sympózia generálnych partnerov budú v piatok 26. mája predpoludním 
v čase 11:10 – 12:10 a popoludní v čase 13:10 – 14:10.    

Dúfame, že kongres bude pre Vás odborným obohatením a príležitosťou pre výmenu poznatkov a názorov.

Ďakujeme všetkým našim odborným partnerom podujatia za účasť na odbornom programe sympóziami alebo podporenými prednáškami a tiež za poskytnutie edukačných grantov. Veľká vďaka patrí aj organizačnému partnerovi kongresu – spoločnosti Tajpan.

Za Vašu Slovenskú diabetologickú spoločnosť s úctou,

Viera Doničová a  Zbynek Schroner

prezidentka kongresu a predseda programového výboru kongresu